thema... beweegreden... ratio... patroon... dessin... arabesk... frase... thema... beweegreden...

Schoolgebouw Meulebeke

info

Na de opmaak van een masterplan werd gekozen om de vele bijgebouwen op de speelplaats die ad hoc waren bijgebouwd gedeeltelijk te verwijderen om de open ruimte te vrijwaren. De speelplaats wordt afgelijnd door een luifelstructuur. Tussen alle secondaire functies – sanitair, bergingen, fietsenstalling, de schoolpoort, de eetzaal en een bewegingsklasje – wordt opnieuw samenhang gezocht. Het gebouw zoekt aansluiting bij het statige hoofdgebouw, zowel qua materialisatie als qua modulering. De straatwand en de opening ter hoogte van de poort geven de school een opener aanblik, terwijl de bewegingsklas de gebroken zijrand afwerkt. De overdekte ommegang en de luifel aan de straatkant articuleren het openbare karakter van de school.

bouwheer VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs Meulebeke
architectuur Nathalie Van Hulle i.s.m. Maarten Van Den Driessche, m.m.v. Wim Defraeye & Toon Vermeir
stabiliteit Struktuurstudies Util
technieken Jan D’hondt Ingenieurs
 • school copy
 • school 12
 • school 4
 • school 1
 • school 5
 • school 3
 • school 6
 • school 7
 • school 11
 • school 8
 • school 9
 • school 10