thema... beweegreden... ratio... patroon... dessin... arabesk... frase... thema... beweegreden...

Sociaal huisvestingsproject Kontich

info

Het sociale woningbouwproject bestaat uit twee gebouwencomplexen met telkens 6 wooneenheden. Het is gelegen op de rand van een parkgebied in de gemeente Kontich.

Dit architectuurproject kwam tot stand binnen de Meesterproefprocedure van de Vlaams Bouwmeester die aan jonge beloftevolle ontwerpers de kans geeft een kleine overheidsopdracht uit te voeren. Het project was aanbestedingsklaar maar de uitvoering is nog steeds niet gestart omwille van spanningen tussen de gemeente Kontich en overheidsinstantie Bos & Groen buiten het project om. Het project zou weer worden opgestart.

 

bouwheer VMSW – Duffelse Volkswoningen
architectuur Nathalie Van Hulle, Gert Somers, m.m.v. Maarten Van Den Driessche & Joni Nieuwenhuyse
stabiliteit Babel – Wouter Notebaert
technieken Studiebureau Boydens
kunstintegratie Andrea Stultiens
 • mp 3
 • mp2
 • mp 4
 • mp 5
 • mp 1
 • mp 6
 • mp 7
 • mp2
 • mp 9
 • mp 10
 • mp 11
 • mp 13
 • mp 12